J.Pou ImmobiliÓria
Benvinguts

Serveis

Compravenda d’immobles: La compravenda d’immobles és una gestió que requereix la màxima atenció de l’agent immobiliari. Per oferir aquest servei la nostra empresa és molt conscient del què suposa comprar o vendre un immoble. Ens encarreguem de la comercialització, publicitat, informació, redacció de contractes, gestió del finançament... Totes les gestions, des del principi fins el final.

Arrendaments: Sense cap mena de dubte, en el lloguer pot trobar el nostre client la utilitat i la eficàcia dels serveis d’un API pel què fa a la comercialització dels pisos, d’un advocat per la redacció dels contractes d’arrendament, d’un Administrador de Finques pels coneixements legals necessaris, per les gestions a realitzar... tots aquests serveis els té a casa nostra.

Assegurança del lloguer: Li oferim la possibilitat de contractar una assegurança que garanteixi el cobrament del lloguer i els desperfectes que pugui patir el pis. També tenim a la seva disposició assegurances per la llar.

Administració de finques en propietat vertical: Servei d’administració de pisos de lloguer, avalat pel servei que ofereix un Administrador de Finques col·legiat. Amb aquest servei els propietaris de pisos arrendats tenen sempre a un professional al seu servei, durant tota la vigència del contracte, que vetlla pel correcte funcionament en la relació entre les parts.

Redacció de contractes: Redacció de documents jurídics. Els nostres documents jurídics, per oferir la màxima professionalitat i garanties als nostres clients, són redactats per un advocat. Oferim també aquest servei a particulars o empreses que necessiten d’un professional per la redacció de documents (compravenda, arrendaments....).

Assessorament jurídic: Com a empresa amb una clara vocació d’oferir serveis, dins l’àmbit immobiliari però també en altres branques en què es puguem oferir la formació de què gaudim, pot contractar els serveis d’un advocat, per tota mena de tasques relacionades amb el món del Dret. Una de les especialitzacions és tot allò referent a arrendaments i compravenda (desnonaments, rendes pendents, incompliments contractuals, requeriments...).

Constitució de Comunitats de Propietaris: Posem els serveis d’un Administrador de Finques a disposició dels veïns o promotors que necessiten d’un professional per constituir amb eficàcia i rapidesa una Comunitat de Propietaris, podent contractar fins i tot l’assegurança de l’edifici.

Taxacions immobiliàries: Les taxacions realitzades per un API col·legiat són de contrastada solvència, doncs poden servir no només per qüestions privades, sinó que es poden presentar amb total seguretat i eficàcia en procediments judicials. Si a això hi sumem l’àmplia experiència i coneixement del mercat, les taxacions realitzades per J.Pou Immobiliària transcendeixen de l’àmbit merament comercial, tenint un ús extens, podent servir per temes legals i judicials.

Gestió Assessorament Integral: Aquest és un producte destinat a aquelles persones que han realitzat una compravenda sense la intervenció d’un agent immobiliari, i que per perfeccionar-la precisen els serveis d’un professional. Així, qualsevol particular pot contractar aquest servei, encara que la venda no s’hagi realitzat a la nostra empresa, per tal de tenir la certesa que des del moment de contractació fins després de l’escriptura pública de compravenda tindrà un professional que l’assessorarà en totes les gestions.

Tramitació préstecs hipotecaris: En la gestió immobiliària, cada vegada ha anat prenent més presència la tramitació d’hipoteques per facilitar al comprador l’adquisició de l’immoble desitjat. Per això li podem oferir també una gestió de tramitació d’hipoteques, per tal que vostè pugui rebre els consells necessaris, comparar diferents opcions, i valorar objectivament quina és la que més li convé. Cal recordar que en cada cas hi ha necessitats i característiques diferents, i per això cal un estudi variat, seriós i sincer.

 

Avís legal